Vaststelling duurzame arbeidsongeschiktheid

Bij een WIA keuring beoordeelt de verzekeringsarts van UWV de prognose van de arbeidsbeperkingen van de zieke werknemer. Daarvoor geldt als uitgangspunt de medische situatie zoals die is op het moment van de beoordeling en of de verbetering van de belastbaarheid is uitgesloten. Duurzame arbeidsongeschiktheid is ook gedefinieerd, in de beschikking van UWV wordt aangegeven of herstel is uitgesloten of dat er sprake is van zeer geringe kans op herstel.

Beoordelingskader duurzaamheid arbeidsbeperkingen

Bij een progressief ziektebeeld zonder behandelmogelijkheden of een stabiel ziektebeeld zonder behandelmogelijkheden gaat men ervan uit dat verbetering van de belastbaarheid is uitgesloten. Als verbetering van de belastbaarheid niet is uitgesloten, beoordeelt de verzekeringsarts van UWV in hoeverre die verbetering in het eerstkomende jaar kan worden verwacht. Is verbetering van de belastbaarheid niet binnen de termijn van een jaar te verwachten, dan beoordeelt de verzekeringsarts of en in hoeverre er na het eerstkomende jaar nog verbetering kan worden verwacht. In die gevallen dat van een behandeling vaststaat, dat deze pas op langere termijn tot resultaat kan leiden zal ook pas op termijn een verbetering van de belastbaarheid kunnen optreden. Als op langere termijn geen verbetering is te verwachten door behandeling en verbetering van de belastbaarheid niet of nauwelijks zal optreden worden arbeidsbeperkingen duurzaam genoemd. 

Adres

OHC BV
Postbus 9191
3007 AD Rotterdam
06 23234030
ohcbv@outlook.com