Regres en gedifferentieerde WGA premie

Een derde partij kan aansprakelijk zijn voor de ziekte/arbeidsongeschiktheid die heeft geleid tot de WGA-uitkering van een (ex-)werknemer. In dat geval kan deze derde partij aansprakelijk gesteld worden (regresrecht) voor het loon dat de werkgever moet doorbetalen tijdens de ziekteperiode van maximaal 104 weken. Als op grond van regres een schadevergoeding van deze derde partij wordt verkregen, kan verzocht worden hiermee rekening te houden bij het vaststellen van de gedifferentieerde WGA-premie. Met de gedifferentieerde WGA premie betaalt de werkgever feitelijk de netto uitkeringslast van de werknemer. Het premiepercentage kan hierdoor lager uitvallen. Bij het bepalen van het gedifferentieerde WGA-premiepercentage wordt dan de WGA-uitkering van deze werknemer volledig of deels buiten beschouwing gelaten. 

Dit verzoek dient verstuurd te worden naar het belastingkantoor. Belangrijke bewijsstukken zijn die gegevens waaruit blijkt hoeveel loon is doorbetaald tijdens de 104 weken wachttijd die voorafging aan de WGA-uitkering. Ook moet uit de bewijsstukken blijken welk bedrag is ontvangen van de derde partij die aansprakelijk is gesteld.

 

Adres

OHC BV
Postbus 9191
3007 AD Rotterdam
06 23234030
ohcbv@outlook.com