Medische informatie aan derden

Bedrijfsartsen mogen niet-medische informatie aan werkgevers verstrekken. Dit geldt alleen bij arbeidsongeschiktheid op medische gronden. De te verstrekken informatie omvat uitsluitend de mogelijkheden en beperkingen van de werknemer om te- integratie te bevorderen. Dit dient ook het directe belang van de werknemer. De bedrijfsarts mag de opgevraagde medische informatie niet met derden delen, tenzij dat nodig is vanuit wettelijk kader ( bijvoorbeeld op verzoek Verzekeringsarts UWV)  of met toestemming van de werknemer. 

Adres

OHC BV
Postbus 9191
3007 AD Rotterdam
06 23234030
ohcbv@outlook.com