Het begrip Maatmanloon

Een maatman wordt door UWV gebruikt bij de bepaling van de mate van arbeidsongeschiktheid. Het maatmanloon wordt vastgesteld op basis van het Sociale Verzekeringsloon (SV-loon) en de urenomvang in de maatgevende functie (de bedongen arbeid). Het SV-loon en de urenomvang wordt berekend over de referteperiode. Dit is de periode van een jaar eindigend op de laatste dag van het laatste loonbetalingsvak (van vier weken of een maand) voor de eerste ziektedag. Alleen die dertien vierweekse of twaalf maandelijkse loonbetalingstijdvakken tellen mee waarin volledig in de maatgevende arbeid en -omvang is gewerkt. Is er in de referteperiode sprake van minder van dergelijke loonbetalingstijdvakken, dan worden de daarbij behorende SV-lonen en verloonde uren omgerekend naar jaarbasis. 

Adres

OHC BV
Postbus 9191
3007 AD Rotterdam
06 23234030
ohcbv@outlook.com