Aanvraag WIA-uitkering te laat ingediend

Als de aanvraag voor een WIA-uitkering te laat is ingediend, wordt de periode van 104 weken waarover de werkgever het loon tijdens ziekte moet doorbetalen verlengd. De verlenging is gelijk aan de periode van de te late aanvraag.
Dit is vastgelegd in artikel 629 lid 11, BW boek 7. Dit artikel vermeldt overigens ook, in lid 3 onder f, dat de werknemer geen recht heeft op loondoorbetaling als deze werknemer geen deugdelijke grond kan aanvoeren voor het te laat indienen van de aanvraag. Zie ook informatie over dit onderwerp op www.overheid.nl.
Indien volgens UWV sprake is van onvoldoende re-integratie inspanningen tijdens de wachttijd voor de WIA keuring, kan dit ook nog eens leiden tot een loonsanctie van (maximaal) een extra jaar loondoorbetaling. In dat geval kan een situatie ontstaan waarin de werkgever meer dan 3 jaar loondoorbetalingsverplichting heeft gerekend vanaf de eerste ziektedag.
Recht op loondoorbetaling is een uitsluitingsgrond voor het verstrekken van een eventuele WIA uitkering. De werkgever kan tegen de beslissing in bezwaar gaan bij UWV, afdeling Bezwaar en Beroep. 

Adres

OHC BV
Postbus 9191
3007 AD Rotterdam
06 23234030
ohcbv@outlook.com