Ook na SER advies geen zekerheid voor bedrijfsartsen

Na een jaar onderhandelen hebben werkgeversorganisaties en vakbonden in de Sociaal-Economische Raad (SER) geen akkoord kunnen bereiken over de toekomst van de arbeidsgerelateerde zorg. De vakcentrales willen scheiding van verzuimbegeleiding en preventie en werkgeversorganisaties houden vast aan het eigen regie model. In de huidige situatie kan de werkgever een contract afsluiten met een bedrijfsarts of arbodienst. Wel bestaat overeenstemming over de einddoelen: betere toegang voor zzp’ers en flexwerkers tot arbeidsgerelateerde zorg, hogere kwaliteit, betere arbocuratieve samenwerking, betere signalering van beroepsziekten en betere waarborg van de onafhankelijkheid van bedrijfsartsen. Arbeidsgerelateerde zorg kan op drie manieren worden georganiseerd: door interne arbodiensten, door branchegerichte of regionale arbo organisaties of in de eerstelijns zorg (voor zzp’ers en flexwerkers). De bonden blijven vasthouden aan het concept van een bedrijfsarts die niet rechtstreeks door de eigen werkgever betaald wordt. 
Het is nog onduidelijk wat minister Asscher van Sociale Zaken en minister Schippers van Volksgezondheid op basis van het verdeelde SER advies zullen besluiten. De onzekerheid van (zelfstandige) bedrijfsartsen over de toekomst van de arbeidsgerelateerde zorg blijft dus voorlopig voortbestaan.

Adres

OHC BV
Postbus 9191
3007 AD Rotterdam
06 23234030
ohcbv@outlook.com