Basiscontract met de arbodienstverlener

Met een nieuw ‘basiscontract’ voor de bedrijfsarts komen er (wettelijke) minimumgaranties voor de arbodienstverlening door een gecertificeerde arbodienst of zelfstandig bedrijfsarts. Dat schrijft minister Lodewijk Asscher van Sociale zaken en Werkgelegenheid in de Kamerbrief over het advies van de Sociaal-Economische Raad (SER) over de toekomst van de arbeidsgerelateerde zorg.

Het nieuwe basiscontract moet in ieder geval de volgende 5 punten gaan omvatten:

  • De bedrijfsarts krijgt de mogelijkheid om de werkplek te bezoeken
  • Werknemers mogen het oordeel van de bedrijfsarts altijd laten toetsen via een second opinion door een andere, onafhankelijke bedrijfsarts
  • De bedrijfsarts wordt waar nodig meer betrokken bij het arbobeleid van uw organisatie via overleg met de ondernemingsraad of personeelsvertegenwoordiging
  • De bedrijfsarts wordt –zwart-op-wit – verantwoordelijk voor het opsporen, vaststellen en melden van beroepsziekten. Ook moet hij bijdragen aan de preventie ervan in uw organisatie
  • De bedrijfsarts moet een duidelijke klachtenprocedure hanteren

Adres

OHC BV
Postbus 9191
3007 AD Rotterdam
06 23234030
ohcbv@outlook.com