Klachtenprocedure

OHC streeft ernaar de dienstverlening zo professioneel mogelijk uit te voeren. Bent u desondanks toch ontevreden over de dienstverlening, dan vragen wij u hierover contact op te nemen met OHC.

Wilt u een officiële klacht indienen? Om u te verzekeren van een goede afhandeling van uw klacht maakt OHC gebruik van de klachtenregeling van de vereniging van Zelfstandige en Freelance bedrijfsartsen. 

De gezondheidszorg kent het klachtrecht voor patiënten dat sinds 1995 geregeld is in de Wet klachtrecht cliënten zorgsector (WKCZ). Voor zover het gaat om handelingen en verrichtingen niet in opdracht van derden is de bedrijfsarts als zorgaanbieder te beschouwen (art. 7:446 BW jo art.1 WKCZ). Op bedoelde handelingen is derhalve de WKCZ van toepassing. Voor handelingen verricht in opdracht van een derde is de WKCZ dus niet van toepassing. 

Onvrede over een werkhervattingsadvies van de bedrijfsarts om het werk (gedeeltelijk) te hervatten valt nadrukkelijk niet onder de klachtprocedure. Daarvoor bestaat de mogelijkheid van een deskundigenoordeel UWV (zie www.uwv.nl).

De procedure

U kunt uw klacht schriftelijk indienen per brief of per e-mail. Daarnaast is er ook een mogelijkheid om te melden via het contactformulier op onze website. Verder kunt u een beschrijving downloaden van de klachtenregeling van de ZFB. OHC streeft ernaar om uw klacht binnen een bepaalde termijn af te handelen. Na ontvangst zullen wij zo spoedig mogelijk contact opnemen voor de verdere afhandeling. 

Adres

OHC BV
Postbus 9191
3007 AD Rotterdam
06 23234030
ohcbv@outlook.com