Ondersteuning eigen risicodragers bij vaststellen IVA claimrecht

​De IVA claimrecht procedure bestaat uit 3 stappen:

Stap 1: Dossier onderzoek (opvragen en beoordelen medische informatie curatieve sector en UWV)
Gegevens verzameling medische informatie vindt plaats met informed consent (schriftelijke toestemming) van de (ex-) werknemer:

  • opvragen medische informatie binnen de curatieve sector
  • opvragen medische informatie UWV (verzekeringsgeneeskundig-/arbeidsdeskundig dossier)
  • opvragen medische informatie arbodienstverlener

Dossierstudie op basis van aanvullende gegevens:

  • beoordeling procesdossier (Poortwachter documenten)
  • beoordeling werkgever dossier
  • toetsen vigerende richtlijnen/werkwijzers/protocollen NVAB/UWV/STECR

Stap 2: Consult afspraak betrokken werknemer (locatie in overleg)
Stap 3: Professionele rapportage 
actuele medische situatie/beperkingen (FML), onderzoek duurzaamheidskader beperkingen, haalbaarheidsonderzoek IVA claimrecht

Tarief en tijdsinvestering

Afhankelijk van de complexiteit van het dossier bedraagt de tijdsinvestering 4 tot 6 uur, facturering op basis van uurtarief 2013. 

Adres

OHC BV
Postbus 9191
3007 AD Rotterdam
06 23234030
ohcbv@outlook.com