De inzet van een arts-gemachtigde

Bij een bezwaar-of beroepsprocedure bij UWV is ondersteuning door een arts-gemachtigde regelmatig gewenst. Enerzijds om inzicht te verkrijgen in het medisch dossier van de verzekeringsarts en anderzijds voor het aanleveren van (valide) medisch inhoudelijk bezwaargronden. De beschikking van UWV kan in de praktijk grote financiële gevolgen hebben voor een werkgever. Het kan daarom zinvol zijn om bij WGA toekenning het dossier op medisch inhoudelijke gronden te toetsen.

De arts-gemachtigde van OHC

Een arts-gemachtigde van OHC is een geregistreerde en onafhankelijke bedrijfsarts met ruime ervaring in het voeren van bezwaar- en beroepsprocedures bij UWV. Als werkgever heeft u altijd een arts-gemachtigde nodig als de werknemer u geen toestemming geeft tot inzage van zijn medisch dossier. De arts-gemachtigde kan niet de eigen bedrijfsarts zijn die bijvoorbeeld wordt ingezet voor de verzuimbegeleiding. Uiteraard worden alle medische gegevens strikt vertrouwelijk behandeld.

Waarmee kan een arts-gemachtigde ondersteunen?

- Om inzage te verkrijgen in het medisch dossier en besluit gronden UWV
- Voor toetsen toewijzings gronden van een (volledige) WGA-uitkering aan een (ex) werknemer
- Voor toetsen van loonsanctie gronden bij onvoldoende inspanningen bij re-integratie tijdens wachttijd WIA

Ingeval van een procedure bij de rechtbank

De arts-gemachtigde kan tevens de belangen van de werkgever behartigen in een bezwaar-of beroepsprocedure bij de kantonrechter. 

Adres

OHC BV
Postbus 9191
3007 AD Rotterdam
06 23234030
ohcbv@outlook.com