Contact

Ik heb kennis genomen van de reglementen omtrent de klachten procedure zoals vastgelegd door de ZFB (zie PDF op de bladzijde 'klachtenprocedure')

Adres

OHC BV
Postbus 9191
3007 AD Rotterdam
06 23234030
ohcbv@outlook.com