Welkom bij Occupational Health Consultancy (OHC)

Occupational Health Consultancy is al ruim 10 jaar een gespecialiseerde aanbieder van diensten op het terrein van arbeid en gezondheid. De ontwikkelingen op de arbeidsmarkt maken het noodzakelijk om te investeren in duurzame inzetbaarheid van werkenden.

Het klassieke takenpakket van de bedrijfsarts bestaat uit ziekteverzuimbegeleiding en activiteiten op het gebied van preventie en verbetering van de arbeidsomstandigheden.

Bij de werkwijze zijn de richtlijnen van Stichting Expertisecentrum Reïntegratie (STECR), de standaarden van de  Nederlandse Vereniging van Arbeids- en Bedrijfsgeneeskunde (NVAB) en de UWV protocollen en beoordelingscriteria belangrijke uitgangspunten.

In de visie van OHC is de bedrijfsarts niet alleen adviseur op het gebied van arbeid en gezondheid maar ook specialist op het terrein van sociale zekerheid en schadelast beheersing. OHC werkt daarom uitsluitend met ervaren en geregistreerde bedrijfsartsen.

De opdrachtgever kan bij OHC rekenen op een breed en diep medisch kennisniveau maar nadrukkelijk ook op expertise op het gebied van sociale wetgeving. Dit betekent in de praktijk niet alleen ondersteuning op individueel dossierniveau maar ook ter professionalisering van het eigen regiemodel op organisatieniveau.

De Nederlandse sociale wetgeving is complex en soms moeilijk te doorgronden. Daarnaast heeft de werkgever te maken met belangrijke spelers op het terrein van arbeid en gezondheid zoals UWV, re-integratiebedrijven/interventiespecialisten en/of private verzekeraars.

Advies op maat is van steeds groter belang voor het tijdig benutten van re-integratiemogelijkheden, het behoud van arbeidspotentieel, de beheersing van de schadelast door verzuim en het voorkomen van onnodige sancties.

Adres

OHC BV
Postbus 9191
3007 AD Rotterdam
06 23234030
ohcbv@outlook.com